El Sistema Cooperatiu

Com funciona

 

 1. Hi ha persones amb necessitat d’un habitatge amb característiques comunes.
   
 2. La cooperativa es fa ressò i adquireix, amb el suport de l’administració i/o d’una entitat financera, un solar adequat a aquestes necessitats que permetrà promoure els habitatges mitjançant la constitució del que s’anomenarà una Comunitat de Propietaris o Fase Cooperativa.
   
 3. La cooperativa negocia amb l’entitat financera una hipoteca comuna per a tots els socis. Al final del procés, tots els socis podran subrogar-se a la hipoteca que es va pactar inicialment, aconseguint sovint condicions avantatjoses.
   
 4. La cooperativa, organització sense ànim de lucre i d’estructura reduïda, contracta els serveis d’una empresa que s’encarregarà de la gestió integral de les diferents fases. L’empresa gestora s’encarrega de tot el procés de desenvolupament de la promoció. Aquest procés es porta a terme en constant contacte i sota la supervisió del Consell Rector de la Cooperativa, el Consell de Fase i els socis.
   
 5. Els socis escullen entre els seus membres a aquells que formen el Consell de Fase, òrgan regulador i representatiu de tot el col·lectiu. Aquest òrgan està directament informat de cada pas en l’evolució de la fase cooperativa. Per una altra part, anualment es celebra una Assemblea General de la Fase Cooperativa a la que assisteixen tots els socis.
   
 6. Una vegada acabat el procés d’obra, realitzades les visites d’obra i qualitat, la Cooperativa adjudica els habitatges als seus socis davant notari.
   
 7. Finalment, es procedeix al servei de postvenda dels habitatges i, una vegada conclòs i assolit l’objectiu fonamental dels socis, es dona de baixa la fase cooperativa.

Avantatges per als socis i sòcies


El model de comunitat de propietaris és molt avantatjós per al soci perquè es tracta d’un sistema:

 

 • Racional. Proporciona al soci l’habitatge que necessita i al preu que costa fer-lo perquè paga per ell mateix el cost del solar, de la construcció i de la gestió.

 • Segur. Aquest sistema d’accés a l’habitatge compta amb un doble marc regulador: la Llei de cooperatives i els propis estatuts de la cooperativa. A més, cal destacar que cada promoció impulsada per la cooperativa constitueix una fase econòmicament independent, per tal que no es vegi compromesa en cap cas per la viabilitat de les altres.

 • Participatiu i democràtic. Els socis coneixen totes les decisions que es prenen i cada un d’ells compta amb un vot.
  Es creen diferents òrgans de participació per facilitar l’organització interna de la cooperativa: Consell de Fase, assemblees generals de fase i assemblees generals de la cooperativa. El Consell de Fase està format per representants escollits pels propis socis i aquest es reuneix de manera periòdica amb el Consell Rector i l’empresa gestora per conèixer els avenços de la promoció.

 • Transparent. El soci està informat en tot moment de l’estat de la promoció mitjançant les reunions del consell de fase, les assemblees generals de fase, les assemblees generals de la cooperativa, les visites d’obra i els informes bimensuals.

 • Sostenible. Com aquest sistema es basa en una demanda real no satisfeta, només es construeix a on hi ha una necessitat per cobrir.

Empresa gestora

Una promoció immobiliària requereix d’un equip de professionals que es responsabilitzin de la gestió integral del projecte.

Així, amb la finalitat de garantir l’èxit de les promocions i reduir al mínim els costos estructurals, s’opta per la contractació d’una empresa que gestioni cadascuna de les fases de la cooperativa de manera integral.

Aquesta empresa és SALAS, una gestora amb gairebé 30 anys d’experiència i més de 3.500 llars entregades entre Catalunya i les Illes Balears.