El sistema cooperatiu

El sistema cooperatiu és un marc legal que possibilita que, persones amb necessitats semblants d’habitatge, puguin organitzar-se de manera simple i segura per a auto-promoure la construcció dels seus habitatges. D’aquesta manera, ciutadans sense coneixements específics, poden gaudir dels principals avantatges del sistema.

Tot seguit expliquem, de manera resumida, com funciona el sistema cooperatiu aplicat a l’habitatge:

Demanda

1. Detectem boses de demanda

Treballem sobre la base de l’economia real: busquem i identifiquem bosses de demanda formades per persones que necessiten habitatge en una ubicació concreta.

No construïm allà on no hi ha necessitat de fer-ho.

Projecte

2. Fem un projecte de promoció

Estudiem les necessitats de la bossa de demanda i elaborem un projecte a mida.

Tenim en compte criteris funcionals, tècnics, financers, paisatgístics, demogràfics, socio-culturals, ambientals i d’accessibilitat així com estètics i de manteniment.

Socis

3. Busquem persones per a iniciar la promoció

Donem a conèixer el projecte. Les persones interessades en viure-hi constitueixen una comunitat de propietaris i es converteixen en auto promotors.

Essent promotor, el soci s’assegura que el seu habitatge es fa com ell vol i costa el que costa fer-lo.

Cooperatives

4. La comunitat s’integra a la cooperativa

Les cooperatives ofereixen les garanties legals necessàries per a dur a terme una promoció immobiliària en comunitat de propietaris amb total seguretat.

Les diferents promocions d’una mateixa cooperativa (fases) són independents econòmica i administrativament.

Gestora

5. Contractem una gestora

A l’empresa gestora, la cooperativa li encarrega tots els passos necessaris per a fer realitat la promoció: projecte, obtenció de llicències i finançament, construcció i atenció als socis, entre d’altres.

Més informació aquí.

Informació

6. Els socis participen en tot el  procés

Mitjançant reunions i comunicats periòdics  informem als socis dels aspectes legals, tècnics i financers de la promoció.

Els socis participen activament en la presa de decisions a través d’òrgans de participació i de votacions a raó d’un vot per soci.

Gestió

7. Construïm els habitatges

La gestora es responsabilitza de la correcta execució de les obres i vetlla per l’estricte compliment de terminis, pressupostos i nivells qualitat.Durant el transcurs de l’obra cada soci pot conèixer de primera mà l’evolució de la construcció del seu habitatge.

Lliurament

8. Lliurem els habitatges

Un cop acabat l’edifici i realitzats els controls de qualitat pertinents es lliuren els habitatges i es dissol la fase cooperativa. La gestora es responsabilitza del servei post-lliurament durant els terminis marcats per la llei i fins a la total satisfacció dels socis.