S’Illa Blanca impulsarà a Eivissa un model d’accés a l’habitatge més racional, segur, participatiu i sostenible

A l’acte de presentació de la cooperativa celebrat aquest dijous dia 10 d’octubre, els responsables de S’Illa Blanca han expressat la seva voluntat d’impulsar un model d’accés a l’habitatge més racional per als ciutadans d’Eivissa. Un model que, al seu torn, contribueixi a un desenvolupament sostenible en els àmbits econòmic, social i ecològic de l’illa.

Presentacio cooperativa S'Illa Blanca

La cooperativa, presidida per Juan Tur Viñas, compta amb Marc Rahola Matutes com a vicepresident i amb el senyor Higinio Pi Garcia com secretari. Completen la junta rectora Crescenciano Horta Bahillo i José Juan Navarro Mateus, vocals.

En paraules de Tur Viñas, “volem per a Eivissa, un model d’accés a l’habitatge més racional, segur, participatiu i sostenible. En aquest sentit, estem segurs que la comunitat de propietaris en el marc de la llei de cooperatives d’habitatge és el model ideal “.

Segons els promotors de la iniciativa, la comunitat de propietaris permet que el ciutadà accedeixi a un habitatge “al preu que costa fer-la” i, a més, s’assegura que l’habitatge s’adapta totalment a les necessitats del soci en participar aquest en tot el procés de planificació i construcció.

Al seu torn, la llei de cooperatives d’habitatge “constitueix un marc legal segur, tant per a la cooperativa com per a cada un dels seus socis” ja que contempla tota la casuística de les comunitats de propietaris i les regula per al bé comú i de cada un dels seus socis.

Tur Viñas ha destacat també el valor social d’una iniciativa que, al seu entendre, “afavoreix la creació d’un autèntic sentit de comunitat” en promoure valors com la gestió democràtica i l’interès pel bé comú, a més de ser un model “no especulatiu i basat en la demanda real “.

Tal com regulen els estatuts de la cooperativa i la llei de cooperatives d’habitatges, els socis participaran activament en la presa de decisions a través de diferents òrgans de participació: consells de fase i assemblees generals.

De la mateixa manera, seran informats periòdicament dels balanços de comptes i de l’estat de les obres perquè puguin realitzar les consultes o al·legacions que considerin oportunes.

Presentació de la cooperativa S'Illa Blanca

Amb l’objectiu que la cooperativa tingui la mínima estructura i, per tant, els mínims costos fixos, la gestió de les promocions es subcontracta a una empresa externa. En el cas de les dues primeres promocions de la cooperativa aquesta empresa és Salas Serveis Immobiliaris de la qual Pere Esteve Sala, el seu conseller delegat, ha destacat “l’experiència de 20 anys treballant amb comunitats de propietaris i la recerca constant de l’excel·lència”.

Salas Serveis Immobiliaris es responsabilitzarà de la gestió integral de les promocions de la cooperativa: des de la comercialització fins al servei posvenda passant pel disseny dels projectes, l’obtenció de crèdits hipotecaris o la comunicació, entre d’altres.

Esteve ha presentat també la primera iniciativa de la cooperativa, un total de 36 habitatges dividides en dues promocions: Es Molí, amb protecció oficial i Sa Sabina, de renda lliure. Les dues promocions estan situades a Puig d’en Valls, es troben en fase de comercialització i tenen previsió d’inici d’obres al mes de desembre.

Esteve ha destacat que “tots els habitatges seran accessibles i fàcilment adaptables” amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida, no només de les persones amb discapacitats, sinó d’”els socis que es facin grans, els que es trenquin una cama o els que empenyin un cotxet de nadó”.

A mig i llarg termini la Cooperativa S’Illa Blanca treballarà per esdevenir un referent en l’accés a l’habitatge a Eivissa a través de la satisfacció plena dels seus primers socis, de la difusió i formació sobre el model cooperatiu i l’estudi continuat de les necessitats d’habitatge per iniciar noves promocions que cobreixin les necessitats de la població local.