Valors afegits

Més enllà de les bondats del model de comunitat de propietaris en règim cooperatiu, la proposta de S’Illa Blanca es nodreix d’alguns valors afegits derivats de la Responsabilitat Social Corporativa de Salas Serveis Immobiliaris: l’accessibilitat i el respecte ambiental.

Accessibilitat

Salas té una especial sensibilitat cap a l’accessibilitat fins al punt d’haver col·laborat en la creació de la Fundació Salas amb la que està estretament lligada des de l’any 2004.

La Fundació Salas és una entitat privada sense ànim de lucre nascuda en 2004, orientada a fomentar la investigació, la difusió i el desenvolupament de l’accessibilitat dels habitatges i el seu entorn per a afavorir l’autonomia de totes les persones, independentment de les seves característiques físiques, psicològiques o mentals.

Estem convençuts que l’accessibilitat millora l’autonomia i la qualitat de vida de les persones, no només quan tenen alguna discapacitat sinó també quan porten cotxets de bebé, es fan grans o quan pateixen incapacitats temporals.

És per això que tots els habitatges promoguts per S’Illa Blanca i gestionats per Salas seran accessibles i fàcilment adaptables. És més, s’adaptaran sense cap cost els habitatges dels socis amb alguna discapacitat.

Respecte ambiental

Conscients del valor de l’entorn natural i conseqüents amb la nostra Responsabilitat Social Corporativa, treballem per a minimitzar l’impacte ambiental de les nostres promocions.

En aquest sentit, treballem en tres línies:

      • Reducció de les necessitats energètiques de l’habitatge.
      • Utilització de sistemes energètics eficients i poc contaminants.
      • Reducció i gestió de residus en la construcció.