Els avantatges del sistema cooperatiu


Racional

Suposa una elecció objectivament lògica ja que proporciona al soci l’habitatge que necessita i, a més, al preu que costa fer-lo.

L’habitatge s’adapta al gust i a les necessitats del soci en primer lloc perque la cooperativa treballa per a que els projectes impulsats per la mateixa estiguin pensats per a viure en ells en les millors condicions.

Paral·lelament, s’ofereixen serveis complementaris per a que cada soci pugui adaptar el projecte general als seus gustos i necessitats concretes: opcions d’acabats i servei de personalització.

Al soci, l’habitatge li costa el que costa fer-lo perque paga per ell el cost del solar, de la construcció i de la gestió.

Segur

Es tracta d’un sistema d’accés a l’habitatge segur i que compta amb un doble marc regulador: per una banda, la Llei de Cooperatives d’Habitatges i, per l’altra, els propis estatuts de la cooperativa.

La llei de cooperatives contempla tota la casuística de les comunitats de propietaris i les regula per al bé comú i de cadascun dels seus socis. D’aquesta manera s’assegura que, al final del procés, cada cooperativista aconseguirà els seus objectius.

Els estatuts, aprovats i velats pel consell rector, descriuen tota la normativa interna de la cooperativa.

En l’ordre econòmic, s’ha de destacar que cada promoció impulsada per la cooperativa constitueix una fase diferent econòmicament independent. D’aquesta manera, la viabilitat d’una fase, en cap cas, es veurà compromesa o condicionada per la viabilitat d’altres.

Participatiu i democràtic

En tractar-se d’una empresa comuna, els socis coneixen totes les decisions que es prenen. A més, cada soci té un vot, independentment de la seva posició o aportació.

Per a facilitar l’organització interna, es creen diferents òrgans de participació: consell de fase, assamblees generals de fase i assamblees generals de la cooperativa.

El consell de fase està format per varis representants escollits per la pròpia comunitat que es reuneixen de manera periòdica amb el consell rector i amb l’empresa gestora per a conèixer de primera mà els avenços de cada fase.

Transparent

En tot moment s’informa al soci de l’estat de la promoció mitjançant diferents vies: reunions del consell de fase, assamblees generals de fase, assamblees generals de la cooperativa, visites d’obra i àrea privada de la web.

Paral·lelament, i per a garantir una total transparència en la gestió, cada fase és auditada anualmente per una empresa externa.

Sostenible

El sistema es basa en la demanda real: només es construeix quan hi ha una necessitat per cobrir. D’aquesta manera s’estén un model no especulatiu en el que l’habitatge costa el que costa fer-lo i no s’edifica per sobre de les necessitats del municipi.